• https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/94a61c2c190c6e6b9918f2d0da8e281e.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/0c429789b3b23ec4226f9b27e6be2d93.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/5ff5d71060a136de5781adac055c6204.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/fa519ad2955e3246a64e98a675db85e8.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/690dbaea4bcf9faf9e2ee3b6a6676865.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/fbe119b17c298a0c5c72a8aedbd300b8.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/679f711c284fadd8334eb58a1edc55c8.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/1f3e130194b4e464efdf2981faa60c0f.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/2cb48cd0e900d761ec10299bb7051e56.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/19a277678c42937092003177b727b2e8.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/54c8699586c8e21b1d22342269735690.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/90d411165b927482af92de4ab6ee1366.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/1d82fb3bca6be59649167f113eac1fcf.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/07929bd91245130131eb2b961aee1d15.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/e56624d2526a70ad4f6e98ba31bb54f5.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/754eee63c417857f7b5f63ddc7fd346f.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/d24bb187982b4725cc8c4fc0069494aa.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/403a5d6bced01b6d975b9890c68e9285.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/836a740701594345608195d9fc84b3a8.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/da902872f7277667754f3d9138fb88c5.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/65ef69794a92ccbbb553580a792538f6.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/37f9f7ac29ff36ed1d15b4bc9703bd5d.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/6d3613234c4ed388ea5a879f3478d3ce.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/c78720b9f74e16f7bb920fccb9574114.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/5cd09dd2162dfcf4e0db9870df6c6b7e.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/a8a0be81ad078dca2d946c15d403aa79.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/fc222c27ccccafbe589a397274b87a8e.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/252c806689e42f3db7266d0262a6ca3c.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/c1c0038f7edf239ee9383dd140c49210.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/03937bd594ad75b4381f1d7a4b87abfc.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/5872c5a4b8a6ebdd172e8e69b7b7f2e2.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/ff3ee3b827ad4440d0fa57822c273631.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/6ff9d522e65bdf3829f490424754b767.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/416e9f67c27092bd0d30d0aac6be3290.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/c6629978d5c2afb77a2d7b3b532bfd03.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/767e0f74176ba26635a9ddda92a7c19e.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/466b17552f69e926828ab642ceaa3e3f.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/724d6b280325ead715cef5ace31e5a22.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/cb91f4a4f978229fdada420744ce1880.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/573a98c5158eaeea9afc6f05d5e28a4a.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/64d3d3cd9ad11e62b9fecf4e2214565c.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/987c33bdd95466ea7f5a323482cc35c2.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/949002c15916b4bb9404a9a17691ad77.png
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/616f8caec55577528816d6987b5886d1.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/9addbd2a84264671b7f6c203e25e78fc.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/64d3d3cd9ad11e62b9fecf4e2214565c.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/987c33bdd95466ea7f5a323482cc35c2.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/e44adde6698adca9f5e90da190a3aaaa.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/64d3d3cd9ad11e62b9fecf4e2214565c.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/64d3d3cd9ad11e62b9fecf4e2214565c.jpg
 • 歌派(GEPAD)扫描枪 蓝光一维扫码枪 移动支付微信收银扫码器 商品快递条码枪 YL-158
   
  商品价格: 129.00 [0.00] /
  赠送积分: 赠送0分
  已销售 0
  商品编号: 86238
  推荐指数:
 • 扫描枪×1; USB数据线×1; 说明书×1; 保修卡×1; 合格证×1;
 • 立即购买 加入购物车
 • 支付方式:
 • 银行转账
 • 支付宝
 • 主体
  认证型号
  YL-158
  型号
  YL-158
  颜色
  黑色
  特性
  特性
  蓝光影像识别技术、支持屏幕扫码
  功能参数
  扫描介质
  纸张、商品、屏幕等介质上的一维条码
  分辨率
  2500
  光源
  可视蓝光,波长432nm
  扫描速度
  300次/秒
  扫描范围
  倾斜:±60°,旋转: ±30°,偏斜: ±60°
  接口
  USB
  规格
  电源
  DC 5V
  尺寸
  150mm L * 70mm W * 95mm H
  重量
  160g

  恭喜,已成功添至购物车,请在购物车结算!

  点击这里给我发消息
  湘B2-20200041